Psycholoog Joke Rotthier Psychologe Joke RotthierPsychologische testen

Psychologische testen

Met psychologische testen en psychodiagnostisch onderzoek brengt psycholoog Joke Rotthier het functioneren van een kind of volwassenene in kaart.

Afhankelijk van de aard van de psychologische testen krijgen we zo een inkijk in de sterke en minder sterke punten op gebied van persoonlijk functioneren, intelligentie of sociaal functioneren.

Afnames van psychologische testen bestaan uit verschillende gesprekken, het invullen van een vragenlijst en specifieke testen.

De 4 groepen van psychologische testen en psychodiagnostisch onderzoek:

Psychologische testen

Intelligentietest


Werkwijze van intelligentietest

Psychologische testen voor intelligentie bestaan uit de afname van verschillende subtests. De volledige intelligentietest duurt meestal anderhalf tot twee uur. Na de onderzoeksfase worden de resultaten berekend en een uitvoerig verslag opgemaakt. Dit verslag nemen we nadien samen met u door in een gesprek van een dertigtal minuten.

Wanneer testen?

Een psychologische onderzoek naar intelligentie bij kinderen en volwassenen kan aangewezen zijn wanneer:

 • Onderpresteren op school
 • Schoolresultaten die sterk uit elkaar lopen
 • Onderzoek naar hoogbegaafdheid
 • Zicht krijgen op de cognitieve vaardigheden, de sterktes en de zwaktes
 • Onderzoek in het kader van een onderzoek naar mogelijke ontwikkelingsstoornis en/leerstoornis
 • Om een gepaste studierichting te kiezen
 • Beperkingen van volwassenen opsporen in het kader van bepaalde tegemoetkomingen
Testen en onderzoek van geheugen


Wie kan een geheugentest aanvragen?

Psychologische testen voor het geheugen kunnen aangevraagd worden door:

 • Persoon zelf
 • Familielid
 • Arts
 • Neuroloog
 • Neuropsychiater
 • Geriater
 • Vlaamse overheid
 • VerzekeringsmaatschappijTesten en onderzoek van executieve functies


Wat is een onderzoek naar executieve functies?

Executieve functies worden door de frontale lob in de hersenen gereguleerd. Bij een onderzoek naar executieve functies brengen we tijdens een set van psychologische testen het hoger niveau van het cognitief functioneren in kaart.

Tijdens psychologische testen naar het executief functioneren wordt zowel verbaal als spatiaal onderzocht. Men kan nagaan hoe bepaalde tekorten in het abstract, creatief denken een invloed hebben op het dagelijks leven. De sterktes en zwaktes worden bepaald.

Wie kan een onderzoek naar de executieve functies aanvragen?

Psychologische testen van de executieve functies kunnen aangevraagd worden door:

 • De persoon zelf
 • Een familielid
 • Een arts
 • Een neuroloog
 • Een neuropsychiater
 • Een verzekeringsmaatschappijTesten en onderzoek van neuropsychologische ontwikkeling

Wie kan een onderzoek van de neuropsychologische ontwikkeling aanvragen?

Psychologische testen voor neuropsychologische ontwikkeling kunnen aangevraagd worden door:

 • Ouders
 • School
 • Arts
 • Neuroloog
 • Neuropsychiater